Bestek GT Vaste Communicatie

Op 13 april 2017 is het bestek GT Vaste Communicatie gepubliceerd op CTM. Dit platform is leidend voor alle communicatie over het bestek.

NB In CTM is het Beschrijvend document direct in te zien zonder registratie. Voor de bijlagen dienen zowel leveranciers als deelnemers zich te registreren. Door de registratie weten wij wie er geïnteresseerd zijn in de aanbesteding. Bovendien is het zo dat wie zich registreert automatisch een melding krijgt als documenten wijzigen of Nota(’s) van Inlichtingen worden gepubliceerd. Daarmee wordt bereikt dat deelnemers en potentiële aanbieders altijd over de meest actuele informatie beschikken.

Bestek GT Vaste Communicatie