Voortgang GT Mobiele Communicatie 2

Op 12 december 2016 heeft de stuurgroep GT het strategiedocument GT Mobiele Communicatie 2 goedgekeurd. Dat betekent dat het aanbestedingsteam GT kan starten met de voorbereiding van de inschrijving en de inventarisatie voor deze gezamenlijke aanbesteding. Inschrijfformulier en inventarisatieformulier publiceren wij in februari en uiteraard attenderen wij u daarop. Ook zullen wij dan de planning publiceren.

Zelfde insteek

De insteek van GT Mobiele Communicatie 2 is dezelfde als die van GT Mobiele Communicatie 1. Het doel van GT Mobiele Communicatie 2 is om een raamovereenkomst met vier partijen te sluiten. Deelnemers kunnen onder deze raamovereenkomst gedurende maximaal zes jaar diensten afnemen.

283

GT Mobiele Communicatie 1 heeft 283 deelnemers waarvan 241 gemeenten. Dit betekent dat er 147 gemeenten niet profiteren van de voordelen ervan. Voor die gemeenten is nu deze tweede aanbesteding in het leven geroepen. Van die 147 hebben er 67 al via een belangstellingsregistratie aangegeven mee te willen doen.

80

Er zijn nog slechts 80 gemeenten die om hun moverende redenen niet mee willen doen met GT Mobiele Communicatie. Het kan echter zo zijn dat door veranderde omstandigheden het voor een van deze gemeenten toch opportuun is geworden om mee te doen met een gezamenlijke aanbesteding voor mobiele telecommunicatie. In dat geval is zo’n gemeente meer dan welkom om zich in te schrijven voor GT Mobiele Communicatie 2. Binnenkort zullen daartoe op onze website GT (gemeentelijketelecommunicatie.nl) het inschrijvingsformulier en het inventarisatieformulier worden gepubliceerd.