Rectificatie bericht Marktverkenning GT Connect (voorheen GT VoIP)

Op 31 oktober jl. is de informatiebijeenkomst GT Connect (voorheen GT VoIP) aangekondigd voor 14 november om 14.00 uur bij de VNG (Nassaulaan 12 te Den Haag). Helaas is het mogelijk dat in verband met een storing in Tenderned leveranciers in de markt waarin GT Connect zich bevindt niet (tijdig) op de hoogte zijn geweest van de oproep die VNG/KING heeft geplaatst tot deelname aan de marktverkenning voor GT Connect. Het projectteam Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) heeft als gevolg hiervan besloten de sluitingsdatum voor het aanmelden voor de informatiebijeenkomst te verplaatsen naar 24 november, en de bijeenkomst zelf te verplaatsen naar 28 november (van 14.00 tot 16.00 uur, Nassaulaan 12, Den Haag). De periode waarin de individuele gesprekken plaatsvinden zal gaan lopen tot uiterlijk 22 december. In CTM is een nieuw document geplaatst waarin deze gewijzigde data zijn opgenomen. De tekst in dit nieuwe document is verder identiek aan de tekst in het oorspronkelijk geplaatste document.