Reactie op AFB 2 voor 1 juli

In verband met de verwerking van alle opmerkingen op AFB 2 verzoekt GT potentiële deelnemers en leveranciers om hun commentaren uiterlijk voor 1 juli te sturen naar Gtproject@vng.nl. Zo blijft de aanbesteding GT Connect mooi op planning lopen. Namens het team GT alvast hartelijk dank voor uw medewerking.