Invoering AVG in relatie tot GT-overeenkomsten

Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei jl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. De AVG scherpt de eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens aan ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vervangt deze. De GT-overeenkomsten voor Mobiele Communicatie (1 en 2) en Vaste Communicatie zijn opgesteld in het licht van de Wbp, die geldig was op het moment dat deze GT-overeenkomsten werden gesloten. Het team GT heeft nu de notitie Invoering AVG in relatie tot GT-overeenkomsten opgesteld om antwoord te geven op de vraag in hoeverre de AVG van invloed is op de bestaande overeenkomsten GT Mobiele Communicatie 1 en 2 en GT Vaste Communicatie. Gezien de vertrouwelijkheid ervan sturen wij deze notitie op aanvraag toe. U kunt de notitie opvragen via gt@vng.nl. Ook vindt u de notitie in de online GT community.