GT Microsoft

De onderhandelingen met Microsoft krijgen vaste vorm. Er zijn nu reguliere overleggen met Microsoft ingepland. In oktober is er bovendien een klankbordgroep bestaande uit een afvaardiging van gemeenten geformeerd. De scope is nog steeds onderwerp van gesprek. Echter, de eerste gedachten hierover zijn om in ieder geval tot gunstige contractvoorwaarden te komen voor het gebruik van Office 365 E3. Als onderdeel van het project wordt ook een security framework opgesteld voor de opslag van data in de Cloud. Dit biedt gemeenten dan handvatten om zelf tot een keuze te komen waar ze data opslaan. Vooralsnog steken we in op een einddatum in het derde kwartaal van 2018.