Wat je altijd al had willen weten over GT

Als ludiek alternatief voor een gortdroge opsomming, presenteer ik u de antwoorden op de meest gestelde vragen in een vraaggesprek met projectleider Marc Maas van KING.

Om bij het begin te beginnen…waarom is het initiatief GT er gekomen?
Gemeenten zijn bezig met complexe uitdagingen, zoals de decentralisaties. Om die goed in te kunnen voeren, is een efficiënte bedrijfsvoering een vereiste. VNG en KING onderzoeken samen met gemeenten hoe we door middel van collectieve inkooptrajecten tot meerdere initiatieven kunnen komen waarin landelijke samenwerking het meeste voordeel voor gemeenten oplevert. Dit is een aanvulling op regionale en functionele samenwerking die gemeenten al onderling organiseren. Het voordeel zit ‘m zeker niet alleen in kostenbesparing, maar ook in kwaliteitsverbetering en het ontzorgen van gemeenten. Een proefproject is de beste wijze waarop een aantal gemeenten, VNG en KING nu kunnen onderzoeken hoe we dit gezamenlijk het beste kunnen doen. GT is het project waarvan we ‘lessons learned’ gaan gebruiken om de slagingskans van soortgelijke initiatieven te verhogen. Het is dus de opmaat tot een groter geheel waarin kansen tot collectiviteit voor gemeenten benut gaan worden. Die collectiviteit is krachtig.

Grote woorden, maar waarom dan beginnen met telecommunicatie?
Klopt, we moeten het eerst doen. Dat is de reden waarom we het behapbaar houden. Eerst slagen en dan verder. Enkele initiatiefnemers stonden begin dit jaar voor hun aanbesteding van telecommunicatiediensten en betrokkenen hadden net begin 2014 met succes samengewerkt inzake de borging van de continuering van de ondersteuning van Windows XP. Als we daarmee succes kunnen hebben, dan kunnen we dat op andere terreinen ook, zo was de gedacht. Toen de aanbesteding telefonie ter sprake kwam, was het initiatief GT dan ook snel geboren.

Vijftig gemeenten hebben nog contracten lopen onder OT 2010. Hoe verhoudt GT zich tot OT 2010?
OT2010 is een samenwerking geweest van gemeenten met het Rijk. Er is nog geen zekerheid over een opvolger ervan. Nieuwe aanbestedingsregels maken het bovendien onzeker of gemeenten aan een aanbesteding samen met het Rijk mee kunnen doen. Het initiatief GT wordt gestart vanuit de kracht van de samenwerking van gemeenten. De collectiviteit van alle gemeenten zorgt ervoor dat hun specifieke eisen tegen de meest gunstige voorwaarden kunnen worden gerealiseerd. In de toekomst zou kunnen blijken dat samenwerking met het Rijk in het belang van gemeenten is. In de uitwerking van GT wordt rekening gehouden met deze mogelijkheid. Doet de mogelijkheid zich voor dan kunnen gemeenten vanuit de onder GT gerealiseerde collectiviteit en gemeenschappelijke eisen, een afweging maken of samenwerking met het Rijk profijtelijk is. Nu meedoen aan het initiatief GT geeft iedere gemeente in ieder geval de mogelijkheid om, na afloop van haar huidige overeenkomst, weer te profiteren van de voordelen van een collectief contract.

Waarom wordt GT een succes?
De dragers van dit initiatief geloven er stellig in dat ze met deze aanpak de gewenste kwaliteitscriteria tegen een zo gunstig mogelijke prijs kunnen inkopen. Initiatief GT beperkt zich met opzet tot die diensten waarvan zij zeker is dat alle gemeenten er gebruik van kunnen maken en die op uniforme wijze in te kopen zijn. Dat is ook de reden waarom we kiezen voor het inkopen van mobiele data en spraak en belangstellende gemeenten te zijner tijd gaan vragen of dit de juiste scope is of dat die moet worden uitgebreid met end user devices.

GT is van, voor en door gemeenten. Het houdt rekening met eisen die specifiek zijn voor gemeenten en, niet in de laatste plaats,  ze organiseert collectief contractbeheer waardoor gemeenten optimaal worden ontzorgd en zelf de regie in handen hebben. Het belang om dit initiatief te laten slagen wordt breed gedragen.

Heb ik straks wel overal bereik in mijn gemeente?
Allereerst wijzen alle signalen erop (71 geïnteresseerde gemeenten binnen een week na uitvraag) dat het aanbesteden gaat gebeuren voor een groot aantal gemeenten. In de eerste strategiebepaling (publicatie 3 oktober 2014) hebben wij rekening gehouden met het selecteren van verscheidene leveranciers voor de raamovereenkomst en het gunnen van deelopdrachten door (groepen) gemeenten aan leveranciers. Dit wordt ingegeven door de verschillende instapmomenten die we gemeenten de komende jaren moeten bieden. Bij de samenstelling van de groepen zal dekking een van de belangrijkste kwaliteitscriteria zijn. Er wordt ook overwogen om een dekkingstoets onderdeel te maken van de eisen.

Wanneer gaat GT van start?
GT is per 12 januari 2015 van start gegaan. In het eerste kwartaal van 2015 verstuurt de VNG een ledenbrief met deelnameformulieren naar B en W van alle Nederlandse gemeenten. In deze periode vinden ook tien regiosessies verdeeld over het land plaats. Hierin worden gemeenten niet alleen geïnformeerd, maar kunnen ze ook de dialoog aangaan over de invulling van de gezamenlijke aanbesteding. Gemeenten kunnen zich tot 1 april opgeven voor deelname. Streven is om in het derde kwartaal de raamovereenkomst te kunnen gunnen. Dit is dan meteen het eerste instapmoment. We voorzien nu dat er daarna nog vier instapmomenten zullen zijn. Het precieze aantal instapmomenten is afhankelijk van het aantal deelnemers en hun wensen. Zij krijgen namelijk nog de gelegenheid om de strategie gedurende de inschrijfmaanden aan te passen.

Moet ik nu al iets doen als ik pas later wil instappen?
Ja, u moet kort na ontvangst van de ledenbrief van VNG besluiten of uw gemeente meedoet. Voor de raamovereenkomst is het namelijk noodzakelijk dat het aantal gemeenten en hun instapmomenten vooraf bekend zijn. U gemeente kan dus gerust meedoen, ook al wil zij pas bijvoorbeeld in 2016 instappen.

Marc Maes GT

Marc Maas, projectleider Gemeentelijke Telecommunicatie