Wanneer van start

GT is per 12 januari 2015 van start gegaan. In het eerste kwartaal van 2015 verstuurt de VNG een ledenbrief met deelnameformulieren naar B en W van alle Nederlandse gemeenten. In deze periode vinden ook tien regiosessies verdeeld over het land plaats. Hierin worden gemeenten niet alleen geïnformeerd, maar kunnen ze ook de dialoog aangaan over de invulling van de gezamenlijke aanbesteding. Gemeenten kunnen zich tot 1 april opgeven voor deelname. Streven is om in het derde kwartaal de raamovereenkomst te kunnen gunnen. Dit is dan meteen het eerste instapmoment. We voorzien nu dat er daarna nog vier instapmomenten zullen zijn. Het precieze aantal instapmomenten is afhankelijk van het aantal deelnemers en hun wensen. Zij krijgen namelijk nog de gelegenheid om de strategie gedurende de inschrijfmaanden aan te passen.