Marktverkenning verwerving vaste communicatiediensten

Update 25 april 2016

In maart 2016 heeft het projectteam GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) met succes de aanbesteding Mobiele Communicatie afgerond. Naar aanleiding hiervan is vanuit de stuurgroep en de klankbordgroep het verzoek gekomen om ook de mogelijkheden voor een aanbesteding van vaste communicatiediensten te onderzoeken. Als onderdeel van dit onderzoek is het projectteam in gesprek gaan met marktpartijen die de beoogde te verwerven diensten kunnen leveren. Uit deze gesprekken is gebleken de huidige ideeën van het projectteam passen binnen de mogelijkheden die de markt te bieden heeft.

Hoewel in de komende maanden pas echt duidelijk zal worden hoe de exacte omvang en inhoud van de dienstverlening eruitziet, heeft het projectteam in ieder geval de volgende soorten dienstverlening besproken:

  • Het leveren en beheren van vaste infrastructuur voor vaste communicatiediensten.
  • Het realiseren van nieuwe vaste infrastructuur (bijvoorbeeld glasvezelinfrastructuur) voor vaste communicatiediensten.
  • Het afhandelen van vast spraakverkeer.
  • Het afhandelen van vast dataverkeer.
  • Het afhandelen van internetverkeer.
  • Het ‘schonen’ en beveiligen van internettoegang.
  • Het afhandelen van grote hoeveelheden inkomend spraakverkeer (t.b.v. van callcenters).

In de context van Europese aanbestedingsregels zijn de mogelijkheden tot het voeren van gesprekken met marktpartijen beperkt. Marktpartijen hebben daarom tot uiterlijk 25 maart 2016  de gelegenheid gehad om hun interesse kenbaar maken. Deze gesprekken zijn uiterlijk in april 2016 afgerond.