Meest gestelde vragen bij storingen 14+netnummer

Het kan voorkomen dat er een storing is. Neem dan contact op met het storingsnummer of met het team van GT/14+netnummer.

Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan inzake storingen.

Waarom kan ik geen 14+netnummer bellen met mijn XS4All abonnement?

Het bellen van een 14+netnummer met een aantal door XS4ALL geleverde modems (de Fritzbox) kan problemen opleveren. In dat geval wordt aangeraden om eerst *# te kiezen, gevolgd door het 14+netnummer van gewenste gemeente (bijvoorbeeld *# 14010). Meer informatie: website XS4ALL.

Wanneer is er sprake van een storing op het 14+netnummer platform?

Er is een storing op het 14+netnummer platform, als meer dan één 14+netnummer niet meer bereikbaar is. Dus om vast te stellen dat er een storing is op dit platform, is het raadzaam meerdere 14+netnummers te bellen.

Wat moet u als gemeente doen als er sprake is van een storing op het 14+netnummer platform?

Ieder 14+netnummer heeft een nummerbeheerder. Dit is een contactpersoon bij de gemeente. Wanneer meerdere gemeenten zijn aangesloten onder één 14+netnummer dan hebben deze gemeenten onderling bepaald welke gemeente de rol van nummerbeheerder op zich neemt. Gemeenten die last hebben van een storing melden dit bij de nummerbeheerder.

De nummerbeheerder of de medewerker van het gemeentelijke Klant Contact Centrum kan de storing melden bij de Incidentdesk van UPC. In de handleiding die de nummerbeheerder van VNG Realisatie heeft ontvangen staan de contactgegevens van de Incidentdesk. Daarnaast moet ook VNG Realisatie op de hoogte worden gesteld. Dit kan via 14nummer@vng.nl. Indien bij VNG Realisatie bekend is dat er een storing is, worden de nummerbeheerders hierover door VNG Realisatie geïnformeerd. Wanneer er meerdere gemeenten zijn aangesloten onder één 14+netnummer informeert de nummerbeheerder vervolgens de andere gemeenten. VNG Realisatie zal ook informatie verstrekken via nieuwsberichten op de website.

Er is geen sprake van een landelijke storing, maar een beller geeft aan het 14+netnummer niet te kunnen bellen. Wat is er aan de hand?

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor in sommige gevallen een gesprek naar een 14+netnummer niet tot stand kan komen. Voor gemeenten is het soms lastig te bepalen waar de oorzaak in zo’n geval precies zit. In het document Analyse goede werking 14+netnummer (PDF, 431 kB) staat beschreven welke schakels er een rol spelen bij het tot stand komen van een telefoongesprek en waar dus het mogelijke probleem kan zitten. Ook zit er een korte vragenlijst bij die kcc-medewerkers kunnen gebruiken om de situatie in kaart te brengen en een mogelijk probleem te signaleren.