GT Oracle

Inleiding tot de software projecten
Gemeenten hebben behoefte aan een effectieve en efficiënte aanwending van hun middelen op het gebied van ICT. Om dit te bereiken heeft een aantal gemeenten het initiatief GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) ontplooid. GT richtte zich initieel op telecommunicatie, maar onderhand is de scope verbreed en richt het zich ook op de automatisering van de werkplek.

De softwareprojecten richten zich op de software die door nagenoeg alle gemeenten gebruikt wordt. Er zijn nu twee softwareprojecten actief: Eén voor Microsoft en één voor Oracle. In deze projecten wordt geen aanbesteding uitgevoerd. In plaats daarvan wordt er duidelijkheid gebracht over gebruik van de producten, worden de gemeenten verenigd en worden met de leveranciers gunstige contractvoorwaarden (Gemeentelijke Voorwaarden) afgesproken.

Gemeenten en deelnemingen zijn dan zelf verantwoordelijk voor de aanbesteding van hun software. Als dan uit die aanbesteding het gebruik van Microsoft en/of Oracle voortvloeit, dan kan de gemeente er voor kiezen om de Gemeentelijke Voorwaarden te gebruiken. Dit is optioneel.

Doelstelling en resultaten van GT Oracle
GT Oracle heeft ten doel om het volgende te bereiken:

 1. Kennis opdoen van Oracle Cloud producten (Databases en Applicaties)
  Het opdoen van die kennis richt zich op

  • Kennis over de Oracle Cloud producten in relatie tot de AVG en BIG
  • Kennis over de licentiestructuur
  • Ervaringen van gemeenten

Die kennis zal worden vastgelegd in één of meer documenten. Die zullen dan via het besloten gedeelte van de GT community aan medewerkers van gemeenten beschikbaar worden gesteld.

 1. Gemeenten verenigen in de aankoop en gebruik van Oracle producten.
  Hiertoe wordt een community opgericht. Ook worden de ervaringen gebundeld en wordt samenwerking gestimuleerd.
 2. Gunstige contractvoorwaarden (Gemeentelijke Voorwaarden) afsluiten
  De Gemeentelijke voorwaarden richten zich op:

  • Juridische kaders in relatie tot Oracle Clouddiensten en AVG / BIG.
   Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over het toepasselijke recht, of afspraken over het recht op inspectie
  • Commerciële afspraken, zoals afspraken over prijsindexering
  • Ondersteuning bij migratie. Hierbij kan gedacht worden aan extra trainingsmogelijkheden of het beschikbaar stellen van Oracle architecten.

Stand van zaken
Het project is in juli 2018 gestart. Sinds die tijd is samenwerking met het Rijk aangegaan. De SLM Oracle van het Rijk heeft namelijk gunstige voorwaarden voor het Rijk afgesloten. We streven er naar om een soortgelijk resultaat te bereiken voor gemeenten.

De overeenkomst van het Rijk met Oracle is vertrouwelijk en kan daarom niet gedeeld worden. Op de besloten community https://community.gemeentelijketelecommunicatie.nl/ is wel een samenvatting van de bereikte resultaten van het Rijk te vinden.

Het is de intentie dat de gemeentelijke voorwaarden per 31-12-2018 voor gemeenten beschikbaar komen.