GT Connect

Het aanbestedingsbestek van GT Connect is op 22 november 2018 op CTM gepubliceerd. Leveranciers vinden daar de benodigde informatie. Hun offertes dienen uiterlijk op 1 februari 2019 om 12.00 uur te zijn ingediend.

Met GT Connect wil VNG Realisatie een dienst verwerven waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor de aangesloten deelnemers wordt verzorgd. Daarnaast kunnen de deelnemers gebruikmaken van aanvullende communicatie faciliteiten, waaronder chat -, presence -, conferencing – en collaboratie functionaliteit. De te contracteren leverancier dient naast het leveren van deze functionaliteiten ook diensten te kunnen leveren op het gebied van beheer, onderhoud en integratie met bestaande bedrijfsomgevingen en systemen.

Documenten:

Hebt u vragen of opmerkingen? Mail ze naar gtproject@vng.nl.