GT Connect

Het project GT Connect is in november 2017 gestart. Met GT Connect wil VNG Realisatie een dienst verwerven waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor de aangesloten deelnemers wordt verzorgd. Daarnaast kunnen de deelnemers gebruikmaken van aanvullende communicatie faciliteiten, waaronder chat -, presence -, conferencing – en collaboratie functionaliteit. De te contracteren leverancier dient naast het leveren van deze functionaliteiten ook diensten te kunnen leveren op het gebied van beheer, onderhoud en integratie met bestaande bedrijfsomgevingen en systemen.

Inmiddels hebben diverse oriënterende gesprekken plaatsgevonden met gemeenten en samenwerkingsverbanden. Tevens is gestart met de marktconsultatie. Geïnteresseerde leveranciers hebben in dit kader een informatiebijeenkomst bijgewoond en zich opgegeven voor terugkoppelingsgesprekken. De marktconsultatie mondt uit in een verwervingsstrategie die in februari 2018 wordt afgerond. Na een positief besluit van de stuurgroep GT wordt vervolgens de bestekfase gestart en kunnen geïnteresseerde gemeenten zich opgeven voor deelname. De verwachting is dat deelnemers begin 2019 de diensten kunnen gaan afnemen. Op 3 april is de eerste AFB (Algemene Functionele Beschrijving) gepubliceerd.

Voor een eerste inzicht in de opzet en aanpak van GT Connect is de presentatie van de informatiebijeenkomst voor de marktverkenning beschikbaar.

Documenten:

Hebt u vragen of opmerkingen? Mail ze naar gtproject@vng.nl.