GT 14+netnummer

Het project GT 14+netnummer verzorgt de aanbesteding van de dienst 14+netnummer. Het contract loopt af in 2019. De bedoeling is om de bestaande dienstverlening voor 14+netnummer zoveel mogelijk te continueren.

NB informatie over het huidige contract 14+netnummer vindt u op de pagina 14+netnummer onder Contracten.

Wat doet het 14+netnummer?

14+netnummer is een dienst aan burgers waarmee zij met een verkort nummer gemeenten telefonisch kunnen bereiken. Zo kan met 14010 de gemeente Rotterdam gebeld worden en met 140172 de gemeente Alphen aan den Rijn. De dienst is in 2012 gestart. Sindsdien is het uitgerold over heel Nederland.

Het huidige beheer bestaat uit het volgende:

  • Het beheer van de 14+netnummer dienstverlening. Hier valt onder andere het contractbeheer en het functioneel beheer onder. Ten behoeve van storingen is een storingsnummer operationeel.
  • Ondersteuning van gemeenten in de front-end dienstverlening aan de burgers. Het jaarlijkse congres ‘Houd de lijn open’ is daar een voorbeeld van.

Een verdere toelichting op de huidige dienstverlening en het huidige beheer is te vinden op de contractpagina 14+netnummer.

Toelichting op het project GT 14+netnummer

Het project GT 14+netnummer is in augustus 2018 gestart. Het heeft ten doel om de huidige dienstverlening opnieuw aan te besteden.

Het project start met een vooronderzoek, met een evaluatie van de huidige dienstverlening, een inventarisatie van de eisen en wensen en met een verkenning van de huidige mogelijkheden in de markt. Aansluitend wordt de aanbesteding uitgevoerd. De aanbesteding zal dan op het aanbestedingsplatform CTM worden gepubliceerd. Na gunning zal binnen de scope van het project de dienstverlening worden gemigreerd.

De voorlopige planning is, dat in het tweede kwartaal van 2019 de nieuwe leverancier geselecteerd is en in het derde kwartaal 2019 de dienst wordt gemigreerd .

Meer informatie

Voor meer informatie over GT 14+netnummer kunt u contact opnemen met gtproject@vng.nl.  Voor het huidige beheer (melden van storingen) is de storingsprocedure beschreven op de contactpagina 14+netnummer.