Intentieverklaring G5 Microsoft

De ondertekenaars van de intentieverklaring, tevens vaste leden van de Stuurgroep GT, hebben de intentie om hun producten en diensten van Microsoft onder te brengen in een gezamenlijke overeenkomst met Microsoft en deze collectieve afspraken open te stellen voor deelname van andere gemeenten. Op basis van deze intentieverklaring wordt een voorstel voor het uitvoeren van de marktverkenning opgesteld.