Software

Onder gemeenten bestaat al langer een groeiende behoefte aan efficiency en kostenbesparing op het gebied van ICT. Uitgangspunt daarbij is dat er behoefte moet zijn aan standaard producten en diensten, waarvan de collectieve inkoop grote voordelen biedt. De Stuurgroep GT heeft tot doel collectieve voordelen op het gebied van telecommunicatie en standaard software ten volle voor gemeenten te benutten.

In juli 2016 is GT gestart met het bepalen van de behoefte onder gemeenten. Een eerste informele verkenning heeft ons geleerd dat er voornamelijk behoefte is aan de producten en diensten van Microsoft, Oracle, IBM/Cognos en Adobe. Urgentie en behoefte bij de G5 gemeenten aan een gezamenlijke aanpak van de producten en diensten van Microsoft, hebben GT doen besluiten om hiermee als eerste te starten binnen GT Software.

GT Software beoogt door de inmiddels bekende gezamenlijkheid van gemeenten betere voorwaarden te verkrijgen bij de verschillende softwareleveranciers. Voor de periode 2016/2017 wordt in eerste instantie voorzien in de behoefte van gemeenten aan een gezamenlijk contract voor de producten en diensten van Microsoft. Dit voornemen is reeds concreet geworden door de intentieverklaring die G5 gemeenten d.d. 12 juli 2016 hebben getekend.