Voortgang GT Vaste Communicatie

De voorbereidingen voor de inrichting van onder meer het webportaal en werkprocessen door VodafoneZiggo is in volle gang.Tot 15 november 2017 worden er nog zeven regiobijeenkomsten gehouden om de deelnemers aan het contract te informeren over de procedure. Link:https://www.gemeentelijketelecommunicatie.nl/regiobijeenkomsten-gt-vaste-communicatie/.
De Contractbeheer Organisatie CBO van GT wordt uitgebreid met een contractmanager om het contract te kunnen beheren. Verder vinden tot 31 december 2017 de Anti-DDoS testen plaats.
Op 31 december 2017 zijn dan ook alle voorbereidingen afgerond. Daarna migreren de deelnemers gefaseerd. De afloopdatum van hunhuidige contract is daarbij leidend.