Voortgang GT Oracle

Net zoals GT Microsoft wil het project GT Oracle gemeentelijke voorwaarden voor gebruik van – in dit geval – Oracle producten afsluiten. Dit houdt onder meer in dat de Cloud Oracle Master Agreement (OMA) Schedule C (de Oracle Cloudvoorwaarden) tegen de AVG en BIG aan worden getoetst. In september worden de bevindingen hieruit gedeeld met het Rijk, dat ook met Oracle in onderhandeling is. Ook bij dit project streven we ernaar dat de ‘Gemeentelijke voorwaarden’ eind 2018 beschikbaar zijn.

Het project wil kennisdeling voor gebruik van Oracle Cloudproducten faciliteren. Daarom inventariseren we welke gemeenten Oracle Cloudproducen gebruiken en wat de ervaringen daarmee zijn. Als uw gemeente gebruik maakt van Oracle Cloudproducten dan willen we dat graag weten. U kunt dit doorgeven via GTProject@vng.nl. Dan zal er contact met u worden opgenomen.