Voortgang GT Mobiele Communicatie 2

Tot 4 september jl. hebben leveranciers de tijd gehad om een offerte in te dienen voor GT Mobiele Communicatie 2. De ontvangen offertes worden daarna beoordeeld en op 29 september wordt volgens planning het gunningsbesluit bekend gemaakt. Voor de raamovereenkomst kunnen maximaal vier leveranciers worden geselecteerd. Na de 29e treedt er een bezwaartermijn in. Wordt daarin geen bezwaar tegen de aanbesteding gemaakt, dan kan VNG op 3 november aanstaande een raamovereenkomst met de geselecteerde leveranciers afsluiten.