Voortgang GT Microsoft

Op 28 augustus beginnen de onderhandelingen met Microsoft over gemeentelijke voorwaarden om zo tot gunstige contractvoorwaarden voor gemeenten te komen (‘Gemeentelijke voorwaarden’). Deze hebben vooral betrekking op Office 365, inclusief de opslag van (een deel van de) gegevens in de Microsoft Cloud (OneDrive, Azure, Sharepoint). Als de voorwaarden overeengekomen zijn, kunnen gemeenten er gebruik van maken, al is dat niet verplicht. De onderhandelingen worden in verschillende ronden gevoerd en moeten eind 2018 leiden tot de ‘Gemeentelijke voorwaarden’.

Prijsstijging on-premise producten

De prijzen van de Office on-premises producten stijgen per 1 oktober 2018 met 10%. Zie https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/announcing-price-adjustments/. Als een gemeente nog on-premises Office licenties nodig heeft, dan is het handig die nog voor 1 oktober aan te schaffen. Hiervoor heeft het geen zin om te wachten op de ‘Gemeentelijke voorwaarden’, omdat die op Office in de Cloud betrekking zullen hebben.