Vooronderzoek voor project GT Oracle

Het project Oracle beoogt onder andere om gunstige contractvoorwaarden af te sluiten voor gemeenten. Oracle heeft VNG Realisatie geattendeerd op de gunstige contractvoorwaarden die het Rijk heeft afgesloten met Oracle. Momenteel wordt gekeken of die ook voor gemeenten haalbaar zijn.

De bedoeling is dat gemeenten zelf verantwoordelijk blijven voor het afsluiten van hun contract met databaseleveranciers. In het geval van Oracle, kunnen gemeenten dan gebruikmaken van de overeengekomen voorwaarden. De stuurgroep GT beslist 9 juli aanstaande of GT Oracle als project wordt gestart. Uiteraard stellen we u daarvan op de hoogte via de gebruikelijke communicatiekanalen.