Vooronderzoek Microsoft software

GT is een vooronderzoek gestart naar de mogelijkheden van een gezamenlijk contract voor Microsoft producten. GT wil graag de totale kosten van Microsoft producten voor gemeenten verlagen.
De precieze scope ervan moet nog worden bepaald. Er wordt in ieder geval onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te hosten in de “cloud”. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor gemeenten om over te stappen van hun huidige contract naar het beoogde collectieve contract, zonder eerst het oude contract uit te moeten dienen. Verder is er aandacht voor de vereenvoudiging van de licentietellingen en wordt de positie van de huidige verkoopkanalen in beeld gebracht.