Twee kennissessies GT 14+netnummer in mei

In mei organiseert VNG Realisatie twee kennissessies over Gemeentelijke Telecommunicatie: Telefoniemedewerker van de toekomst (15 mei) en Telefonie en de kunst van het samenspel (31 mei).

Telefoniemedewerker van de toekomst

Van medewerker telefonie vandaag naar expert op het gebied van klantcontact morgen? Wat verandert er dan? Welke competenties horen daarbij? En hoe faciliteer je als leidinggevende de ontwikkeling naar telefonie medewerker van de toekomst?

Zijn dit vragen die voor jou relevant zijn? Deel en versterk dan jouw kennis en inzichten in de Kennissessie Telefoniemedewerker van de toekomst, georganiseerd door het team GT/14+ van VNG Realisatie. De kennissessie vindt plaats op 15 mei 2018 in de Jaarbeurs Utrecht, van 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) tot 16.00 uur.

Op het programma staan:

 • Korte introductie en kennismaking a.d.h.v. het thema
 • Welke ontwikkelingen komen op je af?
 • Co-creëren van het profiel expert klantcontact en de bijbehorende toekomstige setting
 • Instrumenten voor het faciliteren van en sturen op competentieontwikkeling

Telefonie en de kunst van het samenspel (FO-BO)

Is het samenspel tussen front en back office een boost of een belemmering voor telefonisch klantcontact? Wat zijn interessante ervaringen uit de praktijk? Wat kun jij doen om het samenspel tussen front en back office te versterken? Hoe maak je van dilemma’s en blokkades in samenwerking weer mogelijkheden voor groei en ontwikkeling?

Wil je mee denken, delen en doen rondom deze thema’s? Kom dan naar de Kennissessie Telefonie en de kunst van het samenspel, georganiseerd door het team GT/14+ van VNG Realisatie. De Kennissessie vindt plaats op 31 mei 2018 in de Jaarbeurs Utrecht, van 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) tot 16.00 uur

Op het programma staan:

 • Korte introductie en kennismaking a.d.h.v. het thema
 • Het ideale samenspel, met muziek als metafoor
 • Real practice
 • Instrumenten voor het omzetten van dilemma’s en blokkades in kansen en mogelijkheden. Wilt u bij (een van) deze bijeenkomsten aanwezig zijn?

Deze kennissessie is vol, u kunt zich niet meer aanmelden. Mocht u geïnteresseerd zijn, geef dat dan aan ons door via 14nummer@vng.nl. Bij voldoende animo organiseren we een extra sessie. U wordt daarover tijdig op de hoogte gebracht.

Praktische informatie (voor 15 en 31 mei)

15 mei: Telefoniemedewerker van de toekomst:

31 mei: Telefonie en de kunst van het samenspel:

Tijden:

 • Starten om 10.00 uur (9.30 uur inloop deelnemers)
 • Lunch om 12.30 uur
 • Afronding en borrel rond 16.00 uur