Terugkijken en vooruitblikken met GT

GT kan terugkijken op een succesvol 2017. Gemeenten hebben met elkaar twee prachtige gezamenlijke aanbestedingen gelopen waaruit twee contracten zijn voortgekomen, een voor vaste communicatie en een voor mobiele communicatie. In 2016 werd al de eerste raamovereenkomst gesloten voor mobiele communicatie. In totaal zijn er nu drie contracten. Bijna 80% van gemeenten is deelnemer aan een of twee van deze contracten. En deelname betaalt zich uit; alleen al bij GT Mobiele Communicatie 1 besparen gemeenten ruim meer dan 100 miljoen euro in zes jaar. Het volume van meer dan 300 gemeenten die aan GT meedoen bewijst het succes van gezamenlijkheid. Een richting die de VNG met Samen Organiseren onlangs ook formeel is ingeslagen. En op die weg gaat GT ook de komende jaren door.
In 2018 vervolgen we de onderhandelingen met Microsoft. Doel is om deelnemers voordelen te bieden bij de aanschaf en het gebruik van Microsoft-producten / -services voor de werkplek. De focus ligt op daarbij op Cloud-producten en -services. In tegenstelling tot de eerdere projecten van GT betreft het hier géén gezamenlijke aanbesteding. In plaats daarvan zullen met Microsoft gunstige Gemeentelijke Voorwaarden overeengekomen worden. Gemeenten blijven dan zelf verantwoordelijk voor het aanbesteden van de diensten die Microsoft levert worden. Hierbij kunnen gemeenten dan verwijzen naar de Gemeentelijke voorwaarden die met Microsoft zijn overeengekomen.
GT is verder gestart met GT Connect, dat eind 2018, begin 2019 volgens planning een nieuwe contract moet opleveren. En gemeenten pakken in 2018 ook de aanbesteding voor end user devices op. Jullie horen dus ook in 2018 weer van GT. Via de website, die in januari/februari geheel vernieuwd wordt en in maart wordt uitgebreid met een community. Via de nieuwsbrieven en, niet te vergeten, via de regiobijeenkomsten. Die voor GT Connect vinden in april plaats. Kortom, u ziet ons snel weer!
GT wenst alle deelnemers een succesrijk en voorspoedig 2018 toe. Samen maken we het waar!