T-Mobile en Vodafone in raamovereenkomst GT Mobiele Communicatie 2

Het contract voor de gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie 2 is voorlopig gegund aan T-Mobile en Vodafone. Tot 4 september 2017 konden leveranciers hun offerte indienen. Na beoordeling van de ingediende offertes zijn T-Mobile en Vodafone als winnaar uit de bus gekomen. Aan GT Mobiele Communicatie 2 doen 60 gemeenten en gemeentelijke instellingen mee, waaronder Amsterdam.

Voorlopige gunning

Tot en met 20 oktober 2017 geldt de zogenaamde wachttermijn. Daarin hebben leveranciers de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gunning. Als de wachttermijn is verstreken en er is geen bezwaar gemaakt, dan wordt de voorlopige gunning definitief op 20 oktober 2017. Mocht er in de wachttermijn inderdaad bezwaar worden gemaakt, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

ROK en NOK

Volgens planning zal VNG op 3 november aanstaande een raamovereenkomst afsluiten met T-mobile en Vodafone. Onder deze raamovereenkomst (ROK) dienen deelnemers aan GT Mobiele Communicatie 2 een minicompetitie uit te schrijven onder de aanbieders uit de raamovereenkomst, onder de regie van de Contract Beheerorganisatie (CBO). Deelnemers sluiten zelf een Nadere Overeenkomst (NOK)met de winnaar uit de minicompetitie. In oktober en november zullen er regiosessies gehouden worden om het contract en de migratie nader toe te lichten.