Status GT Mobiele Communicatie 2

GT heeft onlangs de inventarisatie gestart voor de belangstelling voor een gezamenlijke aanbesteding Mobiele Communicatie voor gemeenten en deelnemingen die nog niet meedoen met GT Mobiele Communicatie. Op dit moment hebben zich 37 deelnemers als belangstellende aangemeld. In augustus zal de stuurgroep GT aangeven of dit traject verder wordt ingevuld. Dat is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en hoewel het er nu goed uitziet, dienen zich toch wel meer kandidaten aan te melden. Bij dezen dus voor die gemeenten die niet meedoen aan GT Mobiele Communicatie het verzoek om te bedenken of deelname interessant kan zijn en als het antwoord daarop ja is, zich ook op te geven.