Stand van zaken GT Vaste Communicatie

Meer dan 200 gemeenten doen mee aan de aanbesteding van vaste telefonie en vaste datalijnen.
Leveranciers hebben tot 26 juni de gelegenheid gehad om hun offerte in te dienen, die het beoordelingsteam vervolgens heeft beoordeeld. Naar aanleiding ervan heeft het beoordelingsteam nog vragen aan de aanbieders gesteld als daar aanleiding toe was. Op 28 juli aanstaande wordt de gunningsbeslissing bekend gemaakt. In de periode tot 18 augustus hebben de leveranciers dan nog de mogelijkheid om tegen de aanbesteding bezwaar te maken. Volgens de planning wordt dan op 15 september het contract ondertekend. Dit kan echter vertragen als een inschrijvende partij bezwaar maakt tegen de gunning.
Na ondertekening van het contract starten de migraties van de oude leveranciers naar de nieuwe. De gemeenten dienen dan eerst hun huidige contract uit en migreren dan de diensten. Om de gemeente te ondersteunen worden er dit najaar informatiebijeenkomsten gehouden. We communiceren hierover in de nieuwsbrief GT en op de GT website.