Stand GT Mobiele Communicatie 2

Meer dan 60 gemeenten doen mee aan GT Mobiele Communicatie 2. Op 16 juni jl. is het bestek op CTM gepubliceerd. Leveranciers kunnen tot 4 september aanstaande hierop inschrijven. Met als bij GT Mobiele Communicatie 1 zal er sprake zijn van een raamovereenkomst met maximaal vier aanbieders. Als deelnemers hun oude contract hebben uitgediend, doorlopen ze een zogenaamde minicompetitie (duurt grofweg 5 รก 9 weken) waarna de winnaar uit de bus rolt. De selectie is daarbij op basis van kwaliteit (10%), bereikbaarheid (45%) en prijs (45%). In september houden we nog drie keer een informatiebijeenkomst waarin we het hele proces nog een keer toelichten en waarin er uiteraard gelegenheid is tot interactie. In deze nieuwsbrief en op onze website informeren we u over data en locaties.