Scope GT Microsoft

Microsoft levert veel producten en diensten. Het is voor gemeenten belangrijk om te weten welke ervan deel uitmaken van de onderhandelingen over de voorwaarden. Het project GT Microsoft richt zich op de volgende resultaten:
Security- en Privacy Baseline: een adviesrapport, dat de relatie legt tussen de BIG en AVG, en het Microsoft 365 Cloudplatform;
Best Practices voor gebruik van Microsoft 365;
Gemeentelijke voorwaarden voor gebruik van Microsoft;
Amendement om tussentijds gebruik te kunnen maken van de bovengenoemde gemeentelijke voorwaarden;
GT Microsoft is géén aanbesteding. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het aanbesteden van de software en de License Service Provider. Op de pagina https://www.gemeentelijketelecommunicatie.nl/proclaimer/software/gt-microsoft/ is meer over GT Microsoft te vinden.