Publicatie GT Connect AFB 3

Naar aanleiding van AFB 2 zijn er significant meer reacties gekomen vanuit deelnemers en leveranciers dan na de publicatie van AFB 1. Het team GT heeft er hard aan gewerkt om al het commentaar in deze derde en tevens laatste AFB te verwerken. Deze AFB is te beschouwen als een afsluiting van het proces van informatie-uitwisseling dat voorafgaat aan het uiteindelijke bestek dat medio november wordt gepubliceerd. Het team GT gaat ervanuit dat deelnemers en leveranciers zo op hoofdlijnen een beeld hebben gekregen van wat zij in het bestek kunnen aantreffen.

 Let op: Deelnemers en de markt kunnen tot uiterlijk 21 september reageren op deze AFB. Na deze datum kan het projectteam niet meer garanderen dat eventuele opmerkingen nog worden meegenomen in het definitieve beschrijvend document, en zal nog uitsluitend inhoudelijk worden gereageerd op inbreng van deelnemers als het projectteam een reactie noodzakelijk acht. 

GT Connect AFB 3