Positieve besluiten stuurgroep GT

GT Vaste Communicatie
De aangekondigde gezamenlijke aanbesteding GT Vaste Communicatie gaat definitief door. De stuurgroep GT heeft dit besluit op 25 oktober jl. genomen. Op dit moment heeft GT Vaste Communicatie al 220 deelnemers. De inschrijftermijn wordt verlengd tot 15 december 2016, opdat nog meer gemeenten en gemeentelijke organisaties de kans krijgen zich alsnog in te schrijven.
Doet u nog niet mee met GT Vaste Communicatie, schrijft u zich dan in via

Aanmelden


________________________________________
GT Mobiele Communicatie 2
De stuurgroep GT is definitief akkoord met het starten van de strategiefase van GT Mobiele Communicatie 2. Gezien het feit dat recent GT Mobiele Communicatie 1 is afgerond, is de verwachting dat de strategiefase niet lang in beslag zal nemen. Bovendien is er door hergebruik van grote delen van het bestek van GT Mobiele Communicatie 1 sprake van een verkorte bestekfase.
________________________________________
GT Software/Microsoft
De stuurgroep GT heeft ook definitief besloten de strategiefase van GT Software/Microsoft uit laten te voeren. De verwachting is dat de overeenkomst met Microsoft in het tweede kwartaal van 2017 gesloten kan worden.