Ontwikkeling AFB

Op 15 juni jl. publiceerden wij de derde versie van het AFB en de reactietermijn hierop is inmiddels verstreken. Uit de aard van de reacties op deze versie maken wij op dat de inhoud inmiddels voldoende stabiel is.
Eerder kondigde GT een vierde versie van de AFB aan. Deze zou 10 juli worden gepubliceerd. Gezien eerdere genoemde ontwikkeling zien wij echter nu geen aanleiding om een vierde versie te publiceren.
Mocht in de komende weken blijken dat er toch nog belangrijke wijzigingen en/of aanvullingen te melden zijn, dan stellen we u daarvan direct op de hoogte door alsnog een vierde AFB te publiceren of door het publiceren van een addendum op de derde versie van het AFB. Uiteraard zullen wij u ook dan in de gelegenheid stellen te reageren op de nieuwe informatie.