Nieuwe mailbox voor lopende aanbestedingen GT

GT heeft een nieuwe mailbox voor lopende aanbestedingen ingesteld, GTproject@vng.nl. Dat betekent dat de communicatie over GT Connect, GT Microsoft, GT Oracle en straks GT EUD (End user devices) per ingang van heden via deze mailbox verloopt.

Mailbox gt@vng.nl

De reeds bestaande mailbox gt@vng.nl is vanaf nu uitsluitend bedoeld voor de communicatie die betrekking heeft op het beheer van gesloten contracten. Deze mailbox wordt continu gemonitord door de CBO (Contract Beheerorganisatie).

Vertrouwelijkheid

De reden voor de invoering van deze mailbox is tweeërlei: enerzijds worden aanbestedingen en contracten zo keurig gescheiden en blijft de administratie mooi overzichtelijk, anderzijds – nog belangrijker – wordt zo de vertrouwelijkheid van de communicatie tijdens de aanbestedingsfase geborgd.

Uiteraard kunt u als gemeente ook bellen over de aanbesteding GT Connect, maar besluit u te mailen, dan doet u dat naar GTproject@vng.nl.