Nieuwe bestuursleden voor GT gezocht!

Onlangs heeft het bestuurlid dat zitting nam namens de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, de heer Johan Hulzebos, zijn bestuursfunctie noodgedwongen neergelegd. De bestuursdienst heeft de komende tijd al zijn aandacht nodig. Wij respecteren het besluit van de heer Hulzebos en willen hem ook nog langs deze weg bedanken voor zijn bijdrage de laatste drie jaren.

De stuurgroep GT vertegenwoordigt alle gemeenten voor GT en wil een goede afspiegeling zijn van de gemeentelijke populatie. Uiteraard wensen wij de vrijgekomen positie in te vullen en wel met twee nieuwe gemeentelijke vertegenwoordigers. GT wordt steeds groter en dat rechtvaardigt een grotere stuurgroep. De grote(re) gemeenten zijn goed vertegenwoordigd, dus wij willen met name de kleinere en middelgrote gemeenten oproepen om te reageren.
Gezien de grote belangen, zien we graag kandidaten die hun sporen op bestuurlijk terrein hebben verdiend in gemeenteland. Hebt u belangstelling dan kunt u een mail sturen naar Patrick Sipman, hoofd GT: patrick.sipman@vng.nl. Hij zal de reacties afstemmen met de huidige stuurgroepleden.

Praktische informatie: de stuurgroep vergadert eens in de zes weken in Den Haag. De functie is onbezoldigd. Meer informatie is op verzoek verkrijgbaar via gtproject@vng.nl.