Mobiele toestellen en mobiele dienstverlening

Op telecommunicatiegebied vinden de meeste ontwikkelingen binnen de mobiele communicatie plaats. Met mobiele netwerken worden steeds hogere snelheden gehaald en kunnen geavanceerdere diensten worden geleverd. De mobiele operators ‘haasten zich’ om nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk door te voeren en beconcurreren elkaar fel op prijs en kwaliteit.

Soorten netwerken

In Nederland wordt mobiele communicatie op dit moment aangeboden over verschillende soorten netwerken, aangeduid onder de benamingen 2G, 3G en 4G netwerken. Vanuit het standpunt van de mobiele operators bezien is het weinig efficiënt om de netwerken die zijn gebaseerd op oudere technologieën (2G en 3G) operationeel te houden. 2G en 3G netwerken voegen niets extra’s toe aan de dienstverlening, en instandhouding is kostbaar en kan bovendien verdere ontwikkelingen in de weg zitten door inbeslagname van frequentieruimte. Het is om deze redenen dat mobiele operators stappen ondernemen om afscheid te nemen van oudere technologieën.

Uitfasering mobiele technologieën

Het uitfaseren van verouderde technologieën (2G en 3G)heeft gevolgen voor de bruikbaarheid van bepaalde mobiele toestellen. De beschikbaarheid van diensten op mobiele toestellen die geen 4G verbindingen kunnen opzetten neemt af of valt weg.  Dit betreft overigens niet alleen mobiele datadiensten, maar ook mobiele spraakdiensten. In dit kader kan het tevens een rol spelen als een provider voor spraakverbindingen overstapt op Voice over LTE (VoLTE) technologie.

Aanschaf nieuwe toestellen

Hoewel nog niet bekend is in welk tempo mobiele operators verouderde technologieën uitfaseren, is het goed om hier als gebruiker op te anticiperen bij de aanschaf van mobiele toestellen. In de markt worden nog steeds aanbiedingen gedaan van nieuwe toestellen die geen gebruik kunnen maken van 4G technologie, ook al is het ruim drie jaar geleden dat de introductie van 4G heeft plaatsgevonden. Een kritische houding ten opzichte van dergelijke aanbiedingen is op zijn plaats, omdat inmiddels in alle prijsklassen ook toestellen beschikbaar zijn die wel 4G technologie (inclusief VoLTE) ondersteunen. Deze toestellen beschikken overigens ook in andere opzichten over vergelijkbare of betere specificaties, en zijn in de regel voorzien van een actueler besturingssysteem.

Advies CBO

Het CBO adviseert naar aanleiding van het voorgaande om bij het vervangen van mobiele toestellen scherp te letten op de specificaties van nieuw aan te schaffen toestellen, waarbij met name de ondersteuning van 4G technologie van belang is. Omdat 4G dataondersteuning niet automatisch ook VoLTE spraakverkeer mogelijk maakt, raden wij tevens aan specifiek te onderzoeken of een nieuw aan te schaffen toestel ook geschikt is voor VoLTE spraakverkeer.