Minicompetities GT Mobiele Communicatie 2 gestart

Op 20 december jl. hebben T-Mobile en Vodafone formeel de raamovereenkomst GT Mobiele Communicatie 2 ondertekend. Intussen is de eerste minicompetitie, die van Amsterdam, al afgerond en volgt de rest van de deelnemers snel; per week starten er twee deelnemers met hun minicompetitie.


v.l.n.r. Koen Wezenberg, director corporate sales bij Vodafone, Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG enMartijn Teekens, directeur B2B bij T-Mobile

Werkwijze minicompetitie

Deelnemers hebben bij hun aanmelding al aangegeven wanneer hun huidige contract afloopt. Al enige tijd daarvoor benadert de Centrale Beheer Organisatie (CBO) van VNG Realisatie die deelnemer en vraagt om het mobiele gebruik te inventariseren. Daarna schrijft de CBO op basis van die inventarisatie een minicompetitie uit, waarna de gecontracteerde partijen, T-Mobile en Vodafone, een offerte uitbrengen. Op basis van dekking bij de deelnemer, kwaliteit en prijs wordt de winnaar bepaald en vervolgens start de winnaar van die minicompetitie de migratie naar de nieuwe leverancier.

Prijs kan lager, nooit hoger

Als een leverancier een lagere prijs afgeeft dan hij tot op heden gedaan heeft, dan profiteren ook de deelnemers er van die al een contract onder GT Mobiele Communicatie 2 bij die leverancier hebben. Bij ingang van het volgende kalenderjaar wordt dan voor de bestaande deelnemers de prijs naar beneden bijgesteld. De leveranciers mogen geen prijsstijgingen doorvoeren.

Fusie T-Mobie en Tele2

T-Mobile en Tele2 fuseren. Over de gevolgen die dit zou kunnen hebben, zijn enkele vragen binnengekomen. De fusie heeft geen gevolgen voor deze raamovereenkomst.

  • Als u vragen of opmerkingen hebt, kan contact worden opgenomen met de CBO, bereikbaar op GT@VNG.nl
    Verdere berichtgeving over GT Mobiele Communicatie 2:
    Computable: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/wie-gunt-wat/6270971/3152533/gemeenteblok-kiest-t-mobile-en-vodafone-voor-mobiel.html?utm_source=computable.nl&utm_medium=email&utm_campaign=dagelijkse_update&utm_content=topartikelen
    Telecompaper: https://www.telecompaper.com/nieuws/vng-tekent-mobiel-contract-met-t-mobile-en-vodafone–1225587
    VNG:https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/gemeenten-bundelen-krachten-bij-inkoop-mobiele-communicatie