Marktverkenning GT Connect (voorheen GT VoIP)

VNG/KING wil onder de naam GT Connect (voorheen GT VoIP) een aanbesteding starten voor de verwerving van een communicatieplatform voor deelnemende gemeenten en daarover met de markt van gedachten wisselen. Zij komt daarom graag in contact met bedrijven die op dit gebied diensten verlenen en organiseert daarvoor een informatiebijeenkomst om 14.00 uur op 14 november bij de VNG (Nassaulaan 12 te Den Haag). Bedrijven die kennis van zaken hebben kunnen tot uiterlijk 10 november via CTM maximaal twee personen aanmelden voor deelname aan deze informatiebijeenkomst. Hierin informeert VNG/KING de marktpartijen op hoofdlijnen over de bestaande ideeën en doelstellingen van het project. In individuele gesprekken die in de eerste helft van december worden gehouden kunnen marktpartijen hierop reageren.

Opzet marktverkenning – globale scope

Met het project GT Connect wil VNG/KING een dienst verwerven waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor de aangesloten deelnemers wordt verzorgd. Daarnaast kunnen de deelnemers gebruikmaken van aanvullende communicatiefaciliteiten, waaronder chat -, presence -, conferencing – en collaboratiefunctionaliteit. De beoogde leverancier dient naast het leveren van deze functionaliteiten ook diensten te kunnen leveren op het gebied van beheer, onderhoud en integratie met bestaande bedrijfsomgevingen en systemen.

Voorbehoud

Ten aanzien van alle genoemde data geldt dat VNG/KING de mogelijkheid openhoudt één of meer extra dagen voor de informatiebijeenkomst of de individuele gesprekken in te plannen indien zij dit op grond van het aantal aanmeldingen noodzakelijk acht.