Latere publicatie aanbesteding GT Mobiele Communicatie 2

VNG en KING hebben onlangs aangekondigd de aanbesteding GT Mobiele Communicatie 2 op 1 mei 2017 te publiceren. KING heeft echter besloten deze publicatiedatum op te schuiven.

De oorspronkelijke publicatiedatum is vastgesteld onder de aanname dat het beschrijvend document van GT Mobiele Communicatie 1 grotendeels kon worden hergebruikt voor het uitvoeren van de aanbesteding GT Mobiele Communicatie 2. Uit nader onderzoek, waarbij belanghebbenden nadrukkelijk betrokken zijn geweest, is gebleken dat de aansluiting van de uit te vragen diensten bij de in gebruik zijnde mobiele toestellen op een alternatieve wijze in GT Mobiele Communicatie 2 dient te worden geborgd. Hiertoe is een wijziging in het bestek noodzakelijk. De tijd die nodig is om deze wijziging in het bestek door te voeren heeft ons doen besluiten om de publicatie uit te stellen.  

Het bestek zal in het tweede kwartaal van 2017 worden gepubliceerd. Na maandag 1 mei zullen we de exacte publicatiedatum communiceren . De aangepaste planning van GT Mobiele Communicatie 2 wordt op deze website gepubliceerd.