Wat u kunt verwachten van GT

GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) startte in 2014 als project GT Mobiele Communicatie, dat zich beperkte tot een aanbesteding van mobiele data en spraak. Die aanbesteding is door een goed samenspel tussen gemeenten en markt gelukt (>121.000 abonnementen en 285 deelnemers). We houden het momentum graag gaande en daarom zijn we onder de noemer GT ook de gezamenlijke aanbesteding voor vaste communicatiediensten gestart. GT heeft meer noten op haar zang. Daarvoor geldt echter: in gepast tempo uitvoeren. Zo houden we het klein en overzichtelijk en kunnen we de kwaliteit garanderen. Kernwaarden blijven: mogelijk maken door gezamenlijkheid (volume), hoge kwaliteit realiseren tegen lage kosten en daarmee de ontzorging van deelnemers mogelijk maken.
GT richt zich op het collectief inkopen van standaard ICT producten en diensten waarvan gemeenten hebben besloten deze in hun ICT-voorziening te gebruiken. GT wil met name daar actief zijn, waar gezamenlijke inkoop daadwerkelijk het verschil maakt, dus waar de marktsituatie geschikt is om deze producten en diensten onder betere voorwaarden beschikbaar te krijgen door collectieve marktbenadering.