Inschrijving GT Mobiel Communicatie 2 geopend

Gemeenten en deelnemingen kunnen zich vanaf 14 februari 2017 formeel inschrijven voor de gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie 2. Het bijbehorende inventarisatieformulier wordt gelijktijdig daarmee op gemeentelijketelecommunicatie.nl gepubliceerd. Voor zowel het aanmeldingsformulier als het inventarisatieformulier geldt dat ze voor 24 maart 2017 in bezit moeten zijn van VNG/KING. Ingevulde en ondertekende formulieren stuurt u naar gt@kinggemeenten.nl.

GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van telefoniediensten via een aanbesteding. Het project is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids-)processen.

Achtergrond

In 2016 is de gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie (1) een feit geworden. Met 283 deelnemers en scherpe tarieven is het een groot succes gebleken. Op dit moment maken al meer dan 90 gemeenten gebruik van het contract. De beheerorganisatie is goed ingewerkt en de uitrol verloopt soepel. Leveranciers zijn gewend om nieuwe deelnemers aan te sluiten. Voor gemeenten en deelnemingen die er niet hebben meegedaan, is er nu dus GT Mobiele Communicatie 2.

Hoe ziet GT Mobiele Communicatie 2 eruit?

GT Mobiele Communicatie 2 zal in grote lijnen gelijk zijn aan GT Mobiele Communicatie 1. Dit houdt onder meer in dat de VNG met maximaal vier providers ergens eind september 2017 een raamovereenkomst sluit. De gemeenten en deelnemende partijen nemen vervolgens zelf het initiatief tot een minicompetitie, waaruit dan een van de vier providers als winnaar uit de bus komt. Deelnemers starten hun minicompetitie op het moment waarop hun huidige contract afloopt. KING begeleidt dit proces.

Informatiebijeenkomst GT Mobiele Communicatie 2

Voor deelnemers en belangstellenden organiseert het team GT op 9 maart in het midden van het land een informatiebijeenkomst. Hierin wordt de gehele gezamenlijke aanbesteding toegelicht. Uiteraard is er ruime gelegenheid om vragen te stellen. Precieze locatie en tijdstip en uiteraard het aanmeldformulier vindt u in week 7 op deze website.