Informatiebijeenkomst en Partnerevent GT Mobiel Communicatie

GT heeft de gezamenlijke aanbesteding voor Mobiele Communicatie verzorgd. VNG is houder van de vier Raamovereenkomsten namens de deelnemers. Daarvoor en voor gedeeltelijke ondersteuning van de 280 deelnemers bij de voorbereiding op hun eigen Nadere Overeenkomst, is de Contractbeheer Organisatie (CBO) opgericht. Voor sommigen deelnemers zal de combinatie van eigen expertise en die van de CBO voldoende zijn om soepel tot een Nadere Overeenkomst te komen. Voor andere gemeenten, die geen of weinig telecomexpertise in huis hebben, kan het aantrekken van externe expertise nuttig zijn.

Informatiebijeenkomst voor telecombedrijven

GT vindt dat partijen die externe expertise leveren en gemeenten adviseren op de hoogte moeten zijn van de ins and outs van de gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie. Daarom organiseert zij op 17 februari in Den Haag aanstaande een bijeenkomst waarin informatie wordt verstrekt over GT. Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Partnerevent

Voor die partijen die voldoen aan de eisen die GT aan ze stelt om deelnemers bij de gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie te ondersteunen, is er bovendien de mogelijkheid om hun expertise ten toon te spreiden op het partnerevent op 3 maart in Utrecht. Daar krijgt u de gelegenheid om direct met deelnemers in contact te treden en uw werkwijze uit te leggen.

Vermelding op website

Indien u als telecompartij voldoet aan de eisen die GT stelt en aanwezig bent geweest bij de Informatiebijeenkomst, zal GT u als partij vermelden op de website van GT, www.gemeentelijketelecommunicatie.nl.

Voorwaarden

Voor partijen gelden de volgende voorwaarden:

  • Geen belang bij levering onder de Raamovereenkomsten;
  • Bewezen trackrecord op het gebied van telecom-dienstverlening aan gemeenten;
  • Inzet mag niet afhangen van één persoon, vervanger moet direct inzetbaar zijn.

Aanmeldformulier