Herplanning GT Connect

GT zal niet in oktober maar in november het bestek publiceren. Dit heeft tot gevolg dat de beoogde contractdatum verschuift naar maart 2019 en dat gemeenten eind Q2 2019 kunnen starten met hun migratie.

De reden voor deze herplanning ligt erin dat de verwerking van de commentaren van zowel deelnemers als marktpartijen meer tijd in beslag neemt dan verwacht. Veel reacties zijn nog na de deadline doorgegeven en omdat GT de kwaliteit van het bestek zo hoog mogelijk wenst te krijgen, neemt GT deze reacties toch nog mee in de verwerking van AFB 3. En dat kost dus – zij het beperkt – wat extra tijd.

GT raadt vanwege de herplanning gemeenten aan om niet eerder dan Q3 2019 te starten met de migratie. In oktober zulen er weer regiobijeenkomsten plaatsvinden. De planning daarvan volgt spoedig en zal uiteraard via de GT website kenbaar worden gemaakt.