GT VoIP wordt GT Connect

GT is druk bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van bedrijfstelefonie. Gaandeweg is de scope ervan breder geworden, ook de KCC-faciliteit wordt erbij betrokken. De wat technische naam GT VoIP dekt nu de lading niet meer. Daarom hebben we deze aanbesteding hernoemd. Vanaf nu spreken we van GT Connect. Voor GT Connect wordt net zoals voor de andere GT aanbestedingen een roadshow in den lande georganiseerd. Deze zal in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte via deze nieuwsbrief en onz website.

In oktober 2017 heeft GT 15 gemeenten bezocht om de eisen en wensen ervan in kaart te brengen. Op 10 oktober is een bijeenkomst van de klankbordgroep gehouden, waarin het beeld dat bij die gemeenten is opgehaald, is getoetst. Op basis hiervan wordt een strategiedocument opgesteld. Ook wordt een marktverkenning uitgevoerd, waarbij leveranciers de gelegenheid krijgen om te reageren. Het strategiedocument zal volgens planning eind januari, begin februari zijn afgerond. Daarna besluit de stuurgroep op basis hiervanover het vervolg van GT Connect.

Als de aanbesteding daadwerkelijk doorgaat, dan wordt er een formele inschrijving gestart. De gemeenten krijgen dan weer de gelegenheid om zich in te schrijven. Dit zal in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.  Ook komen er dan regiobijeenkomsten. Eind 2018 zal het contract worden gesloten.