GT Vaste Communicatie in volgende fase

De gezamenlijke aanbesteding GT Vaste Communicatie is per 26 juni jl. in de volgende fase beland. Op 26 juni jl. om 10.00 uur eindigde de inschrijvingstermijn voor aanbieders. De specialisten van GT beoordelen tot 28 juli alle ingezonden offertes zorgvuldig. Op 28 juli wordt dan bekend gemaakt (via website en mailing) wie er als winnaar uit de bus is gekomen.

Daarop volgt gedurende de zomer de bezwaarfase waarin het mogelijk is voor partijen om bezwaar te maken tegen de gang van zaken van deze aanbesteding. Dat kan indien er daadwerkelijk bezwaren komen, leiden tot aanpassing van de planning en dus ook van de contractdatum. Dit is een standaardprocedure in een aanbesteding. In deze fase vinden onder meer de afwijzingsgesprekken en de verificatie van de inschrijving plaats. Na de bezwaarfase volgt de contracteringsfase die op 15 september moet uitmonden in een ondertekend contract tussen VNG en de winnaar van deze aanbesteding. Daarna worden de gemeenten gemigreerd naar het nieuwe contract. Dit gebeurt als het oude contract afloopt.

Om de migratie soepel te laten verlopen is bij VNG/King een beheerorganisatie ingericht, de Centrale Beheer Organisatie (CBO). Verder worden er deelnemersbijeenkomsten gehouden. Daarin wordt uitgelegd wat er van de deelnemers nodig is om naar het nieuwe contract te kunnen migreren.