GT Mobiele Communicatie 2

Medio augustus besluit de stuurgroep GT of de gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie 2, van start kan gaan. Dit is met name afhankelijk van het volume. Hoe meer er zich aanmelden, des te groter de kans dat we kunnen starten. Doet u niet mee met GT Mobiele Communicatie en hebt u zich nog niet als belangstellende aangemeld voor GT Mobiele Communicatie 2, doet u dat dan a.u.b. voor 8 augustus.