GT Mobiele Communicatie 2 in aanbestedingsfase

Het bestek voor de gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie 2 is op 16 juni jl. gepubliceerd op CTM. Tot 7 augustus hebben leveranciers de mogelijkheid vragen te stellen. Die worden in Nota’s van Inlichtingen geanonimiseerd beantwoord. Voorts hebben ze tot 4 september aanstaande (10.00 uur) de tijd om te offreren. De gunning vindt daarna volgens planning plaats op 29 september en de beoogde contractdatum is 3 november. In september houdt GT een drietal regiosessies. Hierin zal de werking van de minicompetitie centraal staan. Hierover hoort u binnenkort meer. Verder verschijnt er donderdag 6 juli op de website van GT vast een kort overzicht van wat er van een deelnemer tijdens zo’n minicompetitie wordt verwacht.