GT Microsoft overstapgarantie

In het project GT Microsoft wordt met Microsoft gesproken over gunstige voorwaarden voor Microsofts producten en diensten. De komende maanden voert GT gesprekken over extra waarborgen voor privacy en security, ondersteuning bij migratie naar Office 365, de afspraken voor contractbeheer en de verlaging van de Total Cost of Ownership. Korting op licenties is niet het primaire doel, maar is ook zeker niet uitgesloten. Die afspraken worden ‘Gemeentelijke contractvoorwaarden’ genoemd.

Als overeenstemming over deze contractvoorwaarden is bereikt, dan kunnen gemeenten en deelnemingen er gebruik van maken. Doen ze dat, dan blijven de lopende contracten van kracht en blijft de rol van de Microsoft License Service Provider ook ongewijzigd. Wat wel verandert, is dat dan de voorwaarden van die bestaande contracten gunstiger worden. Microsoft heeft toegezegd om een overstapmogelijkheid te bieden. Die houdt in, dat als de gemeentelijke contractvoorwaarden afgesloten zijn, iedere gemeente zelf kan kiezen of ze bij de volgende anniversary van het bestaande licentieovereenkomst (enrollment) van contractvoorwaarden wil wisselen. Die overstapmogelijkheid wordt voor alle gemeenten en deelnemingen geboden.

Amendement mogelijk

Gemeenten en deelnemingen hebben de mogelijkheid om die toezegging in een amendement te laten vastleggen. Dit is een overeenkomst met Microsoft dat het recht op overstappen bekrachtigt. Die overeenkomst is niet noodzakelijk. De overstapmogelijkheid geldt immers voor alle gemeenten en deelnemingen. Het is alleen een extra waarborg, waarbij die toezegging contractueel is vastgelegd.

Dit amendement kan vanaf nu door elke gemeente of deelneming worden aangevraagd bij de accountmanager van Microsoft. Op onze website is hier meer informatie over te vinden.