GT Microsoft: gemeentelijke voorwaarden in zicht

Eind december moeten de contractonderhandelingen met Microsoft hebben geleid tot gemeentelijke voorwaarden. Dit zal onder meer het volgende inhouden:

  • Een overeenkomst met Microsoft, waardoor gemeentes extra juridische waarborgen krijgen, met name in relatie tot privacy en security. Deze waarborgen komen grotendeels overeen met de voorwaarden die het Rijk bij Microsoft heeft bedongen;
  • Een aanbieding voor de Microsoft 365 E3 suite, uitgebreid met privacy, security en compliancy producten. De details van de aanbieding worden in de komende periode nader onderhandeld;
  • Commerciële afspraken met Microsoft, zoals de mogelijkheid om onder bepaalde condities nog oudere versies van Office te kunnen blijven gebruiken.

De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Het doel is om eind december 2018 het resultaat te kunnen presenteren. Voor de goede orde wordt nog vermeld, dat de gemeenten zelf kunnen kiezen of ze hier gebruik van maken. Het is dan ook geen collectieve aanbesteding.

Microsoft verplicht om privacy beter te beschermen.

In het project GT Microsoft wordt nauw samengewerkt met het Rijk, dat een DPIA van Windows 10 Enterprice en Microsoft Office heeft uitgevoerd . Uit dit assessment bleek dat Microsoft informatie van en over de gebruiker verzamelt en opslaat in een database in de VS op een manier die hoge risico’s meebrengt voor de privacy van de gebruiker. Het Rijk heeft met Microsoft afspraken gemaakt over een verbeterplan. Microsoft zal volgens dat plan in april 2019 de wijzigingen ter verificatie aan het Rijk aanbieden. Als de wijzigingen goedgekeurd zijn, zullen ze voor iedereen beschikbaar gesteld worden. In de tussentijd is het aan de gemeente of zij aanvullende maatregelen treft.