GT EUD

In de periode tot 31 december 2017 wordt een projectteam ingericht om het project uit te voeren voor de gezamenlijke aanschaf van End User Devices. Het streven is om eind 2018 een contract te hebben. In de tussentijd wordt de scope nog verfijnd en wordt een aanbesteding uitgevoerd. Dit leidt dan tot één of meer contracten met leveranciers. De exacte vorm (raamovereenkomst of contract, eventuele opdeling in percelen) is nog niet bekend. De gemeenten krijgen vanaf Q2 2018 de gelegenheid om in te schrijven. Op de GT site worden nieuwe ontwikkelingen gepubliceerd als die beschikbaar komen.