GT Connect bepaalt verwervingsstrategie

De aanbesteding GT Connect neemt steeds vastere vorm aan. De stuurgroep GT heeft op 8 maart jl. de verwervingsstrategie voor de gezamenlijke aanbesteding GT Connnect goedgekeurd. Hierin staat in grote lijnen hoe GT de aanbesteding voor zich ziet.

Verwervingsstrategie GT Connect [pdf]

Inspraak gemeenten

Specialisten van GT leveren in het tweede kwartaal de eerste Algemene Functionele Beschrijving (AFB) op. Samen met gemeenten en leveranciers wordt zo het aanbestedingsproces doorlopen, een weg die GT al eerder met succes heeft bewandeld. Gemeenten kunnen zich vanaf eind maart aanmelden voor GT Connect.

Aanmelden regiobijeenkomsten

Het kan zijn dat er vragen zijn over de wervingsstrategie. De regiobijeenkomsten GT die binnenkort plaatsvinden, lenen zich uitstekend voor de beantwoording ervan. Daar informeert GT gemeenten uitgebreid. De ervaring leert dat het erg nuttig is om een regiobijeenkomst bij te wonen. Daarom zijn gemeenten van harte uitgenodigd om er eentje te bezoeken. Er is er altijd eentje in de buurt. Aanmelden kan via de link hieronder:

Aanmeldformulier regiobijeenkomst GT Connect