GT als lichtend voorbeeld van collectiviteit

 

Op donderdag 16 april is er een zeer enthousiasmerend artikel over collectiviteit bij gemeenten –  met als concreet voorbeeld het project Gemeentelijke Telecommunicatie – verschenen van de hand van Jan Westmaas, burgemeester van Meppel en voorzitter van de commissie D&I van VNG. Hieronder vindt u het betreffende artikel.


Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is een project van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING, dat zich richt op de gezamenlijke inkoop van telecommunicatiediensten voor alle gemeenten. Het is een project dat feilloos past in het streven om in gezamenlijkheid als één krachtige partij (de gemeenten) richting leveranciers op te treden. GT zorgt ervoor dat gemeenten ontzorgd worden op het gebied van telecommunicatie, terwijl de kwaliteit toeneemt en de kosten afnemen. Dat is wat samenwerking tussen gemeenten teweeg brengt.


Jan Westmaas (burgemeester Meppel, voorzitter Cie D&I):
Als voorzitter van de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid van de VNG houd ik mij onder meer bezig met efficiency vraagstukken. De vraag hoe wij als gemeenten kwaliteit van dienstverlening kunnen handhaven of zelfs verbeteren zonder dat de kosten de pan uit rijzen, staat dan al snel centraal. Het mag dan ook niet verbazen dat ik initiatieven hiertoe van harte ondersteun. In de nota ‘Gemeenten op weg naar 2020’ staat het voornemen van de VNG (maar lees hier gerust ‘alle gemeenten in Nederland’) om meer collectieve voorzieningen te ondersteunen. Dat kan op veel manieren, maar een ervan is door slim in te kopen. In gemeenteland al snel te vertalen naar ‘gezamenlijk inkopen’. Dit jaar is een aantal initiatiefnemers gestart met een dergelijke collectieve voorziening en na een korte aanloopperiode, is deze voorziening opengesteld voor alle gemeenten. Ik wijs u hier met gepaste trots op het project Gemeentelijke Telecommunicatie. Bij het schrijven van dit artikel hebben zich al 181 gemeenten ingeschreven en daarmee lijkt deze aanbesteding een schot in de roos. De inschrijving staat open tot 1 mei aanstaande en het is niet ondenkbaar dat dan meer dan de helft van gemeenten, tweederde of meer van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigend, mee doen aan deze gezamenlijke aanbesteding. Uiteraard zijn de voordelen legio, want massa is immers kassa. GT zorgt voor professionele contracten, gunstige tarieven en centraal contractbeheer. Het is een van de eerste keren dat we dit met z’n allen doen en deze aanbesteding dient dan ook als leerschool. We gaan er met z’n allen van leren en het kan alleen nog maar beter worden. En dat het niet bij woorden blijft – zie het project Gemeentelijke telecommunicatie – sterkt mij in de overtuiging dat dit de weg is die we moeten bewandelen.

(bron: www.burgemeesters.nl)